Тартиби жөнүндө Жобо ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды камсыз кылуу мобилдүүлүк мини-коляскалар